Privacybeleid

Zodra je de website www.villasparkles.nl bezoekt of contact met mij opneemt, ontvang ik informatie over jou. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik met deze informatie doe. Villa Sparkles zal altijd zorgvuldig met je informatie om gaan en veilig opslaan. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact met mij op via info@villasparkles.nl. Dit privacy beleid kan worden aangepast indien dat nodig is. Ik raad je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2023.

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerk en op alle domeinen die aan Villa Sparkles gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die wel eens contact met mij heeft gehad of de website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Villa Sparkles is verantwoordelijk voor de website www.villasparkles.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Villa Sparkles

Egidiusstraat 62-3, 1055 GZ Amsterdam

KvK 91355184

3. Van wie gebruik ik gegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt van iedereen die in contact is geweest met Villa Sparkles of de website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekera, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van partners.

4. Hoe kom ik aan je gegevens?

Ik krijg jouw gegevens rechtstreeks van jou zodra je jouw gegevens invult op mijn website.

5. Welke gegevens gebruik ik van je?

De volgende gegevens kunnen worden gebruikt:

 • naam
 • geslacht
 • woonadres of vestigingsadres
 • bezorgadres
 • e-mailadres
 • telefopnnummer
 • betaalgegevens

6. Waarvoor gebruik ik je gegevens?

De gegevens worden ten alle tijden alleen gebruikt voor het doel waar ik die voor mag gebruiken:

 • ik heb toestemming van jou gekregen om de persoonsgegevens te gebruiken.
 • ik gebruik je gegevens omdat ik je als klant de beste service wil geven en ik dat zonder deze informatie niet zou kunnen doen
 • ik gebruik je gegevens om mij te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst

7. Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens zo langs als ik dat volgens de wet moet doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik. Zolang je bijvoorbeeld klant bent bij Villa Sparkles, bewaar ik jouw gegevens volgens het wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaar ik je gegevens alleen voor statische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. 

8. Met wie deel ik je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door mij gebruikt. Ik zal jouw persoonsgegevens nooit met anderen delen. 

9. Waar sla ik je gegevens op?

Ik verwerk je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat je gegevens ook binnen de EER worden opgeslagen.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij Villa Sparkles?

Ik heb er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Ik heb mijn systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij Villa Sparkles. Ook zorg ik ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van mij toestemming voor hebben gekregen. 

11. Wat mag je van Villa Sparkles vragen?

Omdat ik persoonsgegevens van je gebruik, heb je verschillende rechten. Deze rechten heb ik hieronder voor je op een rijtje gezet.

Recht op informatie

Ik moet je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat ik met je gegevens doe en welke controle je daarover hebt. Daarom leg ik in dit privacybeleid uitgebreid uit welke gegevens ik van je verzamel en hoe ik met deze gegevens omga.

Recht op inzage

Je mag mij altijd vragen om je gegevens die ik van je heb in te zien.

Recht op correctie

Je mag mij altijd vragen je gegevens te corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga. Dit recht geldt voor de gegevens die ik gebruik voor directe marketing. Zo kun je bij mij aangeven dat je niet langer mails wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij Villa Sparkles of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die ik van je heb. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie indien gewenst.

Recht op beperking

Je mag mij vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat ik in bepaalde gevallen je gegevens alleen mag bewaren maar niet gebruiken.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop ik met je gegevens omga. Heb je een klacht, dan los ik deze graag voor je op. Neem hiervoor contact met mij op. Ook mag je een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hoop ik niet dat het zo ver komt en dit nodig is, maar in het uiterste geval heb je het recht om naar de rechter te stappen. In dit geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Villa Sparkles die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar mij via info@villasparkles.nl. Ik verwerk je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval neem ik uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. Het is mogelijk dat ik je vraag om je te identificeren. In dat geval vraag ik je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

De privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op deze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruikt Villa Sparkles?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens ik van je mag gebruiken. Heb je mij toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kan ik de website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Ik doe dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan mijn website geplaatst wordt op je hardware. 

14. Wat doet Villa Sparkles met gegevens van minderjarigen?

Ik richt me met de website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van mijn website. Ben je bij je bezoek aan de website of webshop minderjarig, dan ga ik ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op door een mail te sturen naar info@villasparkles.nl.

Ik help je graag.